Zavolajte nám: +421 911 174 405
Kategórie produktov

Všeobecné obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1.1 Predávajúcim je spoločnosť POLYNOVA, spol. s r. o., so sídlom v obci Kvetoslavov č. 212, 930 41 Kvetoslavov, Slovenská republika, IČO: 34 138 056, DIČ: 2020370000, IČ DPH: SK2020370000, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo 1920/T, tel.: +421315624889, mobil: +421911174405, e-mail: marketing@polynova.sk (ďalej len „predávajúci“).
1.2 Kupujúcim  môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru ponúkaného prostredníctvom internetovej stránky www.e-vinice.sk alebo s požiadavkou na zaobstaranie tovaru, ktorý práve nie je v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.

1.3 Kupujúcim podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa za určitých okolností rozumie aj tretia osoba, ktorú kupujúci v záväznej objednávke určí ako osobu, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný (ďalej len „oprávnená osoba“). Uvedenie mena oprávnenej osoby v záväznej objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

1.4 Používaním webových stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

1.5 Grafika aj obsahová časť internetovej stránky je chránená autorskými právami, čo znamená, že akékoľvek obrázky, text, logá, grafické prvky a i. nie je možné použiť bez písomného súhlasu vlastníka.

1.6 Niektoré fotografie výrobkov uverejnených na internetovej stránke sú len ilustračné a nemusia presne zodpovedať skutočnosti.
1.7 Tieto Obchodné podmienky sú platné od 17. 03. 2021 až do vydania nových Obchodných podmienok. V prípade zmeny sú platné Obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

 

2. REGISTRÁCIA

 

2.1 Registrácia kupujúceho nie je podmienkou nákupu v internetovom obchode predávajúceho. Registrácia kupujúceho je dobrovoľná a môžu z nej vyplývať rôzne zľavy a výhody pre kupujúceho, ktoré určuje predávajúci.

3. OBJEDNÁVANIE

3.1 Kupujúci môže tovar objednávať prostredníctvom nákupného košíka v internetovom obchode na webových stránkach predávajúceho alebo prostredníctvom e-mailovej objednávky.

3.2 Objednávanie tovaru prostredníctvom nákupného košíka: kupujúci vloží vybraný tovar do nákupného košíka kliknutím myši na obrázok košíka, resp. na tlačidlo s textom „Pridať do košíka“, následne vyplní pripravený formulár so základnými osobnými údajmi alebo sa prihlási na svoje konto, kde môže svoje údaje skontrolovať. Potom nasleduje výber dopravy a platby. Objednávka sa stáva nemennou a záväznou v ďalšom kroku kliknutím na tlačidlo “Potvrdenie objednávky s povinnosťou platby”. Ak je kupujúci zaregistrovaný, objednávka bude zároveň archivovaná na jeho konte a dostane sa k nej vždy po prihlásení.
3.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci bez zbytočného odkladu po jej spracovaní e-mailom. Potvrdenie o prijatí objednávky obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru a nákladoch za jeho doručenie (dopravné náklady, poštovné), spôsob platby a prípadné poplatky za platobnú transakciu (služba Dobierka), údaj o predpokladanom termíne dodania tovaru, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy a objednávka sa stáva záväznou. Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.
3.4 Kupujúci môže objednávku zrušiť/stornovať bez udania dôvodu v prípade, že mu neprišiel e-mail o potvrdení objednávky a kúpna zmluva ešte nenadobudla platnosť. Môže tak urobiť prostredníctvom internetovej stránky (po prihlásení sa na svoje konto) alebo e-mailom na adresu marketing@polynova.sk. Predávajúci po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí storno objednávky e-mailom alebo telefonicky s následným potvrdením na e-mailovú adresu kupujúceho. V prípade, že kupujúci už uhradil sumu za objednaný tovar, predávajúci mu zašle peniaze späť na bankový účet.

3.5 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V tomto prípade predávajúci bez zbytočného odkladu vráti kupujúcemu uhradenú sumu v plnej výške. Predávajúci tiež môže ponúknuť kupujúcemu náhradný tovar alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim, napr. kvôli nesprávne uvedeným kontaktným údajom, nedostupnosti a pod.

 

4. CENY

 

4.1 Predávajúci je platcom DPH.

4.2 Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané vrátane zodpovedajúcej DPH podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Výška DPH je presne vyčíslená na faktúre.

4.3 K základnej cene tovaru je pripočítaná cena za dopravu tovaru a poštovné podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Cena je zvyčajne odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke. V prípade tovaru väčšieho objemu (nadrozmerný tovar) sa cena vypočítava individuálne a kupujúci je o nej informovaný prostredníctvom e-mailu.

4.4 V prípade platby na dobierku sa k cene pripočítava poplatok od 0,84 € do 1,50 € s DPH v závislosti od prepravnej spoločnosti a miesta doručenia tovaru. Výška poplatku je viditeľná priamo v objednávke.

4.5 Cena za balné sa nepripočítava.

4.6 Akciové alebo výpredajové ceny sú platné do dátumu uvedeného pri jednotlivých produktoch na stránke internetového obchodu predávajúceho.

 

5. PLATBY

5.1 Platba za tovar je možná len v EUR.

5.2 Kupujúci môže uskutočniť platbu týmito spôsobmi:

- platba pri prevzatí tovaru (dobierka) v hotovosti alebo platobnou kartou,

- online platbou prostredníctvom platobnej brány TrustPay,

- platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány TrustPay,

- prevodným príkazom z účtu kupujúceho na účet predávajúceho,

- priamym vkladom hotovosti na účet predávajúceho.

Predávajúci pošle kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky s informáciou o zvolenom spôsobe platby. V prípade voľby prevodného príkazu alebo priameho vkladu predávajúci v e-maile uvedie všetky potrebné údaje k uskutočneniu platby a správne priradenie platby k objednávke.

5.3 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom. Tento doklad zároveň slúži ako záručný list, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodli inak.

5.4 Pri osobnom odbere môže predávajúci vystaviť faktúru alebo vytlačiť pokladničný doklad pri platbe v hotovosti. Tento doklad zároveň slúži ako záručný list, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodli inak.

 

6. DODACIE PODMIENKY

6.1 Dodacia lehota znamená počet pracovných dní od potvrdenia objednávky (uzavretia kúpnej zmluvy) do odovzdania tovaru prepravnej spoločnosti. Dodacia lehota má orientačný charakter a vychádza z aktuálnej dostupnosti tovaru u dodávateľov a skúseností predávajúceho. Pri tovaroch dovážaných zo zahraničia môže byť dodacia lehota dlhšia a predávajúci oznamuje kupujúcemu termín individuálne (na základe informácií od dovozcu). Dĺžka dodacej lehoty sa pohybuje vo väčšine prípadov od 24 hodín do 30 pracovných dní. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať e-mailom alebo telefonicky.

6.2 Predávajúci vybavuje objednávky priebežne každý pracovný deň do 15.00 hod. Po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie je tovar vyexpedovaný v čo najkratšom čase po potvrdení objednávky.

6.3 K dodacej lehote je potrebné pripočítať 1 – 3 pracovné dni na doručenie tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty alebo prepravnej/kuriérskej spoločnosti.

6.4 Dodacia lehota sa po dohode s kupujúcim môže predĺžiť. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku. Kupujúci má právo stornovať objednávku a odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak sa predávajúcemu nepodarí zabezpečiť tovar ani v predĺženej lehote.

6.5 Ak si kupujúci objedná tovar, ktorý dodávateľ vypredal, prípadne z akýchkoľvek dôvodov stiahol z predaja a neinformoval predávajúceho, predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho e-mailom alebo telefonicky a stornuje objednávku. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti bude kupujúcemu vrátená suma na bankový účet, prípadne inou dohodnutou formou do 14 dní od stornovania objednávky.

 

7. DORUČENIE TOVARU

7.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností uvedených na stránke internetového obchodu pri zadávaní objednávky:

- preprava prostredníctvom Slovenskej pošty (balík na adresu alebo balík na poštu),

- preprava kuriérskou/prepravnou spoločnosťou.

Pri nadrozmernom tovare preprava prostredníctvom Slovenskej pošty nie je možná.

7.2 Predávajúci informuje kupujúceho o odovzdaní tovaru prepravcovi alebo o pripravenosti tovaru na osobný odber prostredníctvom e-mailu.

7.3 Miesto dodania je stanovené na základe informácií z objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto kupujúcemu, príp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke.

7.4 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúcemu sa odporúča pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky, najmä mechanické poškodenie obalu, príp. samotného tovaru. V prípade viditeľného poškodenia tovaru je kupujúci oprávnený zásielku neprevziať. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

7.5 Predávajúci dodáva spolu s tovarom faktúru. Predávajúci taktiež dodá spolu s tovarom návod na obsluhu a záručný list, ak si to charakter tovaru vyžaduje.

7.6 Predávajúci zodpovedá za tovar až po jeho prevzatie kupujúcim, čo kupujúci písomne potvrdí. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny.

7.7 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom alebo nesprávne uvedenou adresou doručenia. Ak tovar nebude doručený kupujúcemu do 7 dní po informačnom e-maile od predávajúceho, kupujúci môže kontaktovať predávajúceho, ktorý následne preverí aktuálny stav u prepravcu a bude bezodkladne informovať kupujúceho o dôvode nedoručenia tovaru.

7.8 V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že predávajúci nemá potrebné množstvo tovaru a môže kupujúcemu navrhnúť dodanie tovaru vo viacerých balíkoch, pričom poštovné a balné kupujúci platí ako za jeden balík.

7.9 Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V takomto prípade má predávajúci právo odstúpiť od zmluvy a žiadať od kupujúceho náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru. Opätovné doručenie tovaru je možné len po vzájomnej dohode predávajúceho a kupujúceho.

 

8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A VRÁTENIE TOVARU

8.1 Kupujúci je v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade vybavenia jednej objednávky vo viacerých balíkoch, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia najneskôr dodaného tovaru.

8.2 Tovar na vrátenie musí byť nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, ...), podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný, s priloženým dokladom o kúpe (faktúrou, pokladničným dokladom).

8.3 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 8.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:
a) kontaktovať predávajúceho s písomnou žiadosťou o odstúpenie od kúpnej zmluvy (vybavenej objednávky), uviesť číslo objednávky, dátum prevzatia tovaru a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí (formulár na odstúpenie od zmluvy si kupujúci môže stiahnuť kliknutím na tento odkaz alebo v sekcii Reklamácie),
b) zaslať tovar naspäť na adresu sídla predávajúceho POLYNOVA, spol. s r o., 930 41 Kvetoslavov č. 212, Slovenská republika. Tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),
c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...).

8.4 Po splnení podmienok podľa bodov 8.1 až 8.3 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:
a) prevziať tovar naspäť,
b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy (vybavenej objednávky) celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu.

8.5 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 8.1 až 8.3 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

 

9. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

9.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý je v súlade s Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

9.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra alebo pokladničný doklad). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale kupujúci ho stratil.

9.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci alebo jej častí spôsobené používaním.

9.4 Záručný servis zabezpečuje predávajúci. Všetky záručné opravy uplatnené právom sú bezplatné.

9.5 Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom alebo telefonicky. Neskôr oznámená nekompletnosť zásielky alebo poškodenia tovaru nemusia byť zo strany predávajúceho uznané.

9.6 Ak chce kupujúci zakúpený tovar reklamovať, je povinný kontaktovať predávajúceho e-mailom alebo telefonicky a následne odoslať na jeho adresu písomnú reklamáciu spolu so zakúpeným tovarom a dokladom o zaplatení kúpnej ceny. Reklamácia musí obsahovať číslo objednávky, označenie predávajúceho, označenie kupujúceho s uvedením poštovej, e-mailovej adresy a príp. telefónneho čísla pre rýchlejší kontakt s predávajúcim, ďalej dôvod reklamácie (popis vady), výber práva, ktoré si zo zodpovednosti za vadu uplatňuje, dátum a podpis kupujúceho. Formulár na reklamáciu tovaru si kupujúci môže stiahnuť na stránke predávajúceho.

9.7 Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar na adresu sídla predávajúceho – POLYNOVA, spol. s r. o., 930 41 Kvetoslavov č. 212, Slovenská republika. Odporúčaným spôsobom dopravy je zaslať tovar ako balík doporučenou zásielkou. Kupujúci môže odovzdať reklamovaný tovar aj osobne v sídle predávajúceho. Tovar na reklamáciu musí byť čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, príp. dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

9.8 Predávajúci bude po prevzatí reklamovaného tovaru bezodkladne kontaktovať kupujúceho e-mailom alebo telefonicky a dohodne sa na spôsobe vyriešenia reklamácie (oprava, výmena, zľava, vrátenie peňazí). Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie v závislosti od charakteru vady ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Predávajúci v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru, v ktorom presne označí vady tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa.

9.9 Predávajúci sa snaží vybaviť reklamáciu v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Predávajúci je povinný v uvedenej lehote vydať kupujúcemu písomné potvrdenie o vybavení reklamácie.

9.10 Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, prípadne poskytnutím alternatívneho tovaru po dohode s kupujúcim, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. V prípade uznania reklamácie znáša náklady na vrátenie a dodanie nového tovaru predávajúci.

9.11 Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má kupujúci. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm (elektronický formulár pre podanie návrhu na riešenie sporu nájdete na http://ec.europa.eu/odr).

 

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1 Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim v rámci objednávky tovaru alebo pri registrácii prostredníctvom internetového obchodu sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s novým zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „GDPR“). Údaje sú spracované tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv týchto osôb. Údaje sú uložené v chránenej databáze na serveri predávajúceho.

Zodpovednou podľa čl. 4 ods. 7 GDPR je spoločnosť POLYNOVA, spol. s r. o., so sídlom v obci Kvetoslavov č. 212, 930 41 Kvetoslavov, Slovenská republika, IČO: 34 138 056.

10.2 Pri registrácii a jednorazovom nákupe bez registrácie sa od kupujúceho požadujú tieto informácie, ktoré sú spracované pre účely vybavenia a doručenia objednaného tovaru:

- meno a priezvisko kupujúceho, príp. osoby poverenej prevziať tovar,

- presná adresa doručenia, príp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre,

- e-mailová adresa kupujúceho, ktorá slúži na komunikáciu s predávajúcim,

- telefónne číslo kupujúceho, ktoré slúži na rýchlejší kontakt s predávajúcim a pre prepravcu na kontaktovanie kupujúceho pri doručení tovaru na adresu (informácie o čase doručenia a pod.).

Ak je kupujúcim firma alebo živnostník, je potrebné uviesť aj obchodný názov, IČO a IČ DPH, čo slúži pre správne vystavenie faktúry a jej následné zaúčtovanie.

Bez týchto údajov žiaľ nevieme vybaviť žiadnu objednávku.

10.3 Vykonaním registrácie na stránke internetového obchodu predávajúceho, kupujúci súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom GDPR predávajúci, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje kupujúceho poskytnuté kupujúcim pri jeho registrácii. Kupujúci tiež uskutočnením zákazníckej registrácie a/alebo zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové a s odovzdaním týchto údajov obchodným partnerom predávajúceho na účely propagácie a marketingu, a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby predávajúci a prípadne tretie osoby, s ktorými táto spoločnosť uzatvorila príslušné zmluvné dojednania, posielali kupujúcemu obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č 147/2001 Z. z. o reklame a zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, titul (ak ho kupujúci uviedol).

10.4 Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva kupujúci v súlade so zák. „GDPR“ súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, titul (ak ho kupujúci uviedol).

10.5 Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Pokiaľ sa kupujúci zaregistroval, uloženie údajov umožňuje ich použitie pri ďalšom nákupe a kupujúci ich môže kedykoľvek zmeniť po prihlásení sa na svoje konto. Ak si kupujúci praje zrušiť registráciu, kontaktuje predávajúceho e-mailom a predávajúci zabezpečí deaktiváciu konta.

10.6 Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje kupujúcich žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje kupujúcich odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.
10.7 Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zadarmo odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou alebo elektronicky na e-mail marketing@polynova.sk. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckeho konta.
10.8 Kupujúci má podľa zákona „GDPR“ v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:

a) získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a v akom rozsahu,

b) zistiť účel spracúvania osobných údajov, ako aj právny základ ich spracúvania,

c) zistiť kategóriu spracúvaných osobných údajov,

d) získať od prevádzkovateľa/predávajúceho informáciu o dobe uchovávania osobných údajov,

e) požadovať prístup k osobným údajom, opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov,

f) kedykoľvek svoj súhlas odvolať,

g) podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona GDPR,

h) byť informovaný o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov,

i) byť informovaný o identifikačných a kontaktných údajoch prevádzkovateľa/predávajúceho.

10.9 Kupujúci nezadáva žiadne informácie, ktoré sa týkajú peňazí na jeho účte. V prípade online platieb (z účtu alebo prostredníctvom karty) sa transakcie uskutočňujú priamo na stránkach banky, ktorá poskytuje len informáciu o úspešnosti, resp. neúspešnosti platby, meno kupujúceho a prípadne číslo účtu, aby predávajúci mohol platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť. Predávajúci nemá prístup k informáciám o prihlasovacích údajoch kupujúceho alebo zostatku na jeho účte.

 

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Všeobecné obchodné podmienky vypracovala spoločnosť POLYNOVA, spol. s r. o., a sú platné od 17. 03. 2021 až do vydania nových Obchodných podmienok. K dispozícii sú na internetovej stránke www.e-vinice.sk, zároveň aj v sídle predávajúceho – POLYNOVA, spol. s r.o., 930 41 Kvetoslavov č. 212, Slovenská republika.

 

Tu si môžete Všeobecné obchodné podmienky stiahnuť:

VOP_17_03_21_e-vinice.sk

VOP_28.02.2020_e-vinice.sk

VOP 28.5.2018 e-vinice.sk

Zasielanie noviniek ok
Nájdete nás

Táto stránka pre správne fungovanie využíva súbory cookies.

odmietnuť prijať